Enter your keyword

Disclaimer

Deze disclaimer bevat de voorwaarden voor het gebruik van www.factoringpartners.nl. Door het bezoek van deze website en/of het gebruik van de daarop beschikbare informatie gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid

Factoring Partners Nederland stelt de informatie op haar website zorgvuldig samen. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kan Factoring Partners Nederland een ononderbroken werking en toegang tot (alle informatie op) haar website niet garanderen. Iedere aansprakelijkheid van Factoring Partners Nederland is uitgesloten.

 

Informatie en diensten van derden

Het gebruik van op deze website vermelde diensten van derden en/of externe bronnen is voor eigen risico.

 

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot deze website worden voorbehouden. Kopiëren, downloaden of openbaarmaking van informatie op deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Factoring Partners Nederland of de bewuste rechthebbende. Voor kopiëren en downloaden voor eigen gebruik geldt een uitzondering.

 

Rechts- en forumkeuze

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.

 

Veiligheid

Een veilige website is van groot belang. Voor het geval u onverhoopt een kwetsbaarheid in de website of de achterliggende systemen ontdekt of daar anderszins mee bekend raakt vragen wij u deze zo snel mogelijk aan Factoring Partners Nederland te melden. Wij vragen u om bij uw melding alle relevante informatie over de kwetsbaarheid en uw contactgegevens te vermelden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over factoring met Factoring Partners Nederland?
Maak meteen een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek, toegespitst op uw bedrijf.